جدول برش لوله و پروفیل

برش اولین و شاید مهمترین فرآیند صنعتی است که روی تمام لوله ها و پروفیل ها پس از خرید انجام می شود و بی شک دقت و کیفیت آن به شدت روی کیفیت فرآیندهای بعدی و در نهایت برروی کیفیت محصول نهایی تولید تأثیرگذار خواهد بود .

سیستمهای مختلفی برای برش لوله و پروفیل طراحی شده که هر کدام خصوصیات و محدودیت های خاص خود را دارد و ما بسته به جنس ، طول، تعداد ، اندازه و دقت برش می توانیم این سیستمها را بکار بگیریم.

 

جدول برش لوله و پروفیل

 

جدول برش لوله و پروفیل

ارسال پاسخ